Klasične i online poduke iz gitare i ukulelea za početnike i napredne svih dobnih skupina. Uz uobičajene žanrove i stilove, naglasak je na fingerstyle tehnici.

Koji akord tvore “prazne” žice?

Koji akord tvore “prazne” žice?

Kada smo naučili kako se tvore akordi, možemo postaviti jedno pitanje koje kao da je stvoreno za kviz: odsviramo li svih šest žica na gitari bez da pritisnemo ijedno polje, dakle da budu “prazne” ili “open”, koji je to akord?

Jasno da ovisi o kontekstu i tonalitetu tako da nema jednog jedinog točnog i ispravnog odgovora, no idemo li logikom tvorbe akorda, dobijemo ovako:

Imamo šest žica, E, G, H i e tvore E-mol i ostaju nam još dvije prazne žice. D je “snižena” ili “dominantna” sedmica, dakle imamo Em7 i moramo još pronaći ulogu praznoj A žici…

A ona može biti ili četvrti ton (add4) ili jedanaesti ton (zbog “sedmice”) pa imamo Em11… Možemo zapisati kao Em7add4, Em11 ili Em7(add11).