Klasične i online poduke iz gitare i ukulelea za početnike i napredne svih dobnih skupina. Uz uobičajene žanrove i stilove, naglasak je na fingerstyle tehnici.

Kako i kada svirati dominantni 7 akord, popularnu ‘sedmicu’?

Kako i kada svirati dominantni 7 akord, popularnu ‘sedmicu’?

Dominantni 7 akord naći ćete u velikom broju popularnih pjesama različitih glazbenih žanrova. Jedan je od najosnovnijih u blues žanru i jedan koji definira blues zvuk. No, dobro ga je znati neovisno volite li blues ili ne.

‘Dom7’ danas se najčešće zapisuje samo kao 7 – C7, G7, A7, H7, D7 – a njegova je uobičajena uloga da vas u progresiji dovede s V akorda nazad do I, bio on dur ili mol. Primjerice, V7 – I ili V7 – i: G7 – C ili G7 – Cm; E7 – A ili E7 – Amol; D7 – G ili D7 – Gm… Naravno, može ga se staviti i bilo gdje u pjesmi gdje ima smisla.

Ova ‘sedmica’ tvori se na jednostavan način: osnovna trijada sa sedmim tonom spuštenim za pola tona. Trijada je 1-3-5, pa bi formula za dodavanje ‘sedmice’ bila 1 3 5 b7.

Na primjeru C-dur ljestvice, to izgleda ovako: Znamo da C-dur ljestvica glasi C D E F G A H C i primijenimo li ‘1 3 5 b7’ formulu, dobijemo: C(1) E(3) G(5) i B(b7, odnosno ton H spušten za pola tona). Opet treba naglasiti da Amerikanci ton H pišu kao B, a sniženi H (koji mi pišemo kao B) označavaju kao Bb. Dakle, C7 čine sljedeći tonovi C E G B.

U drugim tonalitetima, recimo A-duru, A7 se tvori na isti način, po istoj formuli. A-dur ljestvica glasi A H C# D E F# G# A, uzmemo prvi, treći i peti ton – A C# E – te njima pridodamo sedmi ton snižen za pola tona – umjesto G# sviramo G. Dakle, u A-duru 1 3 5 b7 formula je A C# E G. I to je A7.

Najvažnije ‘sedmice’ za početnike (neke se mogu odsvirati na više načina, na vama je koji vam zvuči ljepše):