Klasične i online poduke iz gitare i ukulelea za početnike i napredne svih dobnih skupina. Uz uobičajene žanrove i stilove, naglasak je na fingerstyle tehnici.

Naučite kako se tvore akordi!

Naučite kako se tvore akordi!

Svaki akord ima svoju formulu. Po definiciji, akord je sazvučje triju ili više tonova. Nekada ćete se naći u situaciji da trebate odsvirati G13 ili Cmaj7b5 ili C7#5#9 ili slično… Znate li formulu kako se pravi koji akord, sviranje postaje zanimljivije, zabavnije i – počinje imati više smisla.

Ukoliko naučite formulu kako se pravi koji akord, s njom možete:
– praviti svoje akorde
– uvijek znati kako odsvirati koji akord
– ukoliko vam prsti ne mogu uhvatiti neki zahtjevniji hvat, možete uhvatiti neki drugi
– umjesto da učite akorde napamet i ograničite se samo na jedan izbor, moći ćete isti akord hvatati bilo gdje na vratu gitare

Kako glasi formula za stvaranje akorda?
Formula nam otkriva strukturu akorda i pokazuje koje tonove sviramo, odnosno koje točno određeni tonovi tvore točno određene akorde. Tonovi su orijentirani prema durskoj ljestvici i označeni su brojevima 1 2 3 4 5 6 7 8 (s tim da je 8 zapravo isti kao 1, samo oktavu više)

Na primjeru C dura, to izgleda ovako:

C  – D – E – F – G – A – H – C
1     2    3    4    5    6    7     8

Naravno, nakon osmice svi se tonovi ponove (samo oktavu više) i numerira ih se kao 9, 10, 11, 12, 13… 9 je isto što i 2, dakle ton D, samo za oktavu viši.

Da bismo dobili obični dur, formula je 1 – 3 – 5, na primjeru C-dura to bi bilo C – E – G. Odsviramo li ova tri tona bilo gdje na vratu gitare, u bilo kojoj poziciji, dobit ćemo C-dur. Možda ćete se zapitati kako je to moguće, imamo samo tri tona, a gitara ima šest žica? Neki se tonovi u akordu ponavljaju. Odsvirate li C-dur, ovo su tonovi koje čujete po žicama:

e – ton E
H – ton C
G – ton G
D – ton E
A – ton C
E – ne svira se

Kako ćemo dobiti mol? Formula za mol glasi 1 – b3 – 5, odnosno treći ton u ljestvici treba spustiti za pola tona. Ako A-dur ljestvica glasi A H C# D E F# G A, spustimo li treći ton za pola tona, umjesto C# dobit ćemo C. Dakle, formula za A-mol glasi: A – C – E i gdje god odsviramo ova tri tona, dobit ćemo A-mol.

Najčešći akordi i njihove formule:

C = 1 – 3 – 5 (dur/major)
Cm (ili c) = 1 – b3 – 5 (mol/minor)
Csus2 = 1 – 2 – 5 (suspended second)
Csus4 = 1 – 4 – 5 (suspended fourth)
Cadd9 = 1 – 3 – 5 – 9 (added ninth)
C7 = 1 – 3 – 5 – b7 (dominant seventh)
Cmaj7 = 1 – 3 – 5 – 7 (major seventh)
Cm7 = 1 – b3 – 5 – b7 (minor seventh)

Par primjera akorda i njihovih formula:

Cdim7 = 1 – b3 – b5 – bb7 (diminished seventh)
C7sus4 = 1 – 4 – 5 – b7 (suspended seventh)
C7#11 = 1 – 3 – 5 – b7 – #11 (seven sharp eleven)
C5 = 1 – 5 (fifth, power chord)
Cmaj9 = 1 – 3 – 5 – 7 – 9 (major ninth)

…i tako dalje, i tako dalje…