Klasične i online poduke iz gitare i ukulelea za početnike i napredne svih dobnih skupina. Uz uobičajene žanrove i stilove, naglasak je na fingerstyle tehnici.

Vježba kroz kvartni krug

Vježba kroz kvartni krug

Kako biste brže postali dobar gitarist, potrebno vam je savladati sve tonove na vratu gitare kako biste u svakom tonalitetu mogli vješto svirati ljestvice, riffove, ‘lickove’, solaže…

Jedna od vježbi je vezana za kvartni krug: recimo da odsvirate zanimljiv ‘lick’ u A duru (kao u primjeru), a zatim odete četiri tona gore (odnosno pet polja gore) i odsvirate ga u D duru… Isti ‘lick’ zatim odsvirate u G duru, pa u C duru, pa u F duru, pa u B duru…

Ako želite, možete napraviti cijeli krug: nakon B slijedi Eb, nakon njega Ab, pa Db, pa Gb, pa H, zatim E i na koncu opet završimo na A, odakle smo i krenuli.

Svirajući ovu vježbu, s vremenom će vam posve prirodno postati razumijevanje kako se sve slaže, povezuje i bit će vam lakše razvijati glazbene ideje i stvarati melodije.