Klasične i online poduke iz gitare i ukulelea za početnike i napredne svih dobnih skupina. Uz uobičajene žanrove i stilove, naglasak je na fingerstyle tehnici.

Trik s molskom pentatonikom

Trik s molskom pentatonikom

Ako smo već imali mali trik kod soliranja s major (durskom) pentatonikom, red je da isti trik primijenimo na minor (molsku) pentatoniku.

Ponovno spajamo root ton s root tonom preko cijelog vrata gitare, a isti princip, isti raspored prstiju, isto ostaje sve, bez obzira koji root odaberemo. U primjeru je E-mol, ali ista logika i ‘rešetka’ vrijedi bez obzira koji root odaberemo Primjerice, odaberemo li F-mol, kompletno sve ‘točkice’ pomičemo za jedno polje.