Klasične i online poduke iz gitare i ukulelea za početnike i napredne svih dobnih skupina. Uz uobičajene žanrove i stilove, naglasak je na fingerstyle tehnici.

Power chords – doista moćni akordi

Power chords – doista moćni akordi

Uzmete li električnu gitaru, ‘uštekate’ u pojačalo, dodate malo distorzije, zasvirate power chord – jednostavno će vas povući da svirate još, još i još… Dodajte bubnjara i basista pa zabavi neće biti kraja!

Power chords su power akordi, najčešće korišteni u rocku i metalu, zapravo bilo kojem stilu gdje su u prvom planu električne gitare. Jednostavno ih je svirati, isti hvat koristi se za sve akorde (tonalitete), dovoljno je samo pomicati hvat gore-dolje po vratu gitare. Plus što zvuče moćno i opako.

Kako od običnog akorda napraviti power akord?
Normalni durski akord tvori se po formuli 1 – 3 – 5, prvom (root), trećem i petom tonu ljestvice, dok se molski akord tvori po formuli 1 – b3 – 5. Primjerice, A-dur je A – C# – E, a A-mol A – C – E. Kod power akorda nema trećeg tona (sniženog ili ne) i formula je samo 1 – 5. Dakle, power akord nije ni dur ni mol, što znači da se od svake pjesme može napraviti sjajna rock pjesma i to samo uz pomoć power akorda.

Power akord najčešće uz root akord nosi oznaku 5, dakle power akord G je G5, A je A5 itd… Primjer kako odsvirati jedan power akord, recimo G5: stavite kažiprst (1) na treće polje šeste žice (to je ton G, root ton), prstenjak (3) stavite na peto polje pete žice (to je ton D, peti ton ljestvice), a mali prst (4) stavite na peto polje četvrte žice (to je ton G, opet root ton, ali viši za oktavu). Svirate samo te tri žice, ostale tri trebaju biti ‘mute’. Pomaknete li ovaj hvat za dva polja prema naprijed, dobit ćete A5 i tako dalje…

Ista logika vrijedi i ako krenete prema dolje, kao na primjeru C5 i D5.

Power akorde možete provježbati uz uobičajene progresije:

/ A5 / F5 / C5 / G5 / ili / E5 / D5 / C5 / D5 / ili / C5 / G5 / A5 / F5 /

Recimo da pjesma ima akorde G Em C D, s power akordima zvučat će kao G5 E5 D5 C5.