Klasične i online poduke iz gitare i ukulelea za početnike i napredne svih dobnih skupina. Uz uobičajene žanrove i stilove, naglasak je na fingerstyle tehnici.

Koja je prva žica na gitari?

Koja je prva žica na gitari?

Jedna od najčešćih stvari koja zbunjuje gitariste početnike je odgovor na pitanje koja je je prva žica?

Većina početnika odgovorit će da je prva žica ona koju prvu vide, ona koja je najbliže očima, ona koja je ‘gore’ (reći ćemo tako), pa bi po njihovom tumačenju prva žica bila ona najdeblja, E žica. Ali to je pogrešno.

Prva žica zapravo je ona najtanja, ona najbliže nozi, a to znači da je najdeblja žica – šesta žica. Zašto je tome tako?

Jednostavno je: spustite gitaru u krilo tako da su žice okrenute prema gore i vidjet ćete da je “najtanja” žica prva, a najdeblja “šesta”. Isti se princip – precrtamo li sad te žice na papir – primjenjuje kod tablatura gdje imate šest paralelnih horizontalnih linija, a svaka od njih predstavlja jednu žicu gitare. Na vrhu je prva, najtanja – e žica. Ispod nje je druga – H žica, zatim slijedi treća – G žica, pa četvrta – D žica, peta – A žica, a na samom dnu je najdeblja – E žica.