Klasične i online poduke iz gitare i ukulelea za početnike i napredne svih dobnih skupina. Uz uobičajene žanrove i stilove, naglasak je na fingerstyle tehnici.

Kako slagati akorde u durskoj ljestvici (iz nota u akorde)?

Kako slagati akorde u durskoj ljestvici (iz nota u akorde)?

Ako znate kako ‘graditi’ akorde i kako se oni međusobno nadopunjuju i isprepliću, bit će vam lakše stvarati vlastite pjesme, ali i komunicirati s kolegama glazbenicima kada svirate određenu pjesmu. Za progresiju akorda ne morate nužno poznavati teoriju, sjajnu kombinaciju akorda možete izvesti i bez nje, čisto po sluhu, no ukoliko je znate – neke stvari će vam ipak biti lakše.

Znamo da durska ljestvica ima sedam tonova (osmi je oktava od početnog), a to pak znači da se iz jedne durske ljestvice može napraviti sedam dijatonskih akorda; svaki akord za jedan ton. Kao primjer uzet ćemo C-dur ljestvicu: C D E F G A H C.

Teorija kaže da se akord tvori od prvog, trećeg i petog tona. Krenemo li od C, dobit ćemo C (prvi), E (treći) i G (peti). C E G = C dur. Gdje god odsviramo ova tri tona, u bilo kojoj kombinaciji, bilo gdje na vratu gitare dobit ćemo C-dur.

Idemo dalje: D… D (prvi) F (treći) A (peti), a D F A kada odsviramo skupa dobijemo D-mol. Krenemo li dalje na ton E: E G H, odnosno E-mol.

Obuhvatimo li po istom principu sve tonove u C-dur ljestvici, dobit ćemo:

C – CEG – C-dur
D – DFA – D-mol
E – EGH – E-mol
F – FAC – F-dur
G – GHD – G-dur
A – ACE – A-mol
H – HDF – H-dim (Amerikanci će ga zapisati kao Bdim; dim znači diminished, smanjen, umanjen)

Od osam tonova ljestvice, dobili smo sljedeće akorde:
C-dur, D-mol, E-mol, F-dur, G-dur, A-mol, H-dim i na kraju opet C-dur

Gledano apstraktno, formula za svaki akord (jasno, u drugim tonalitetima treba voditi računa o povisilicama i snizilicama kojih u C-duru nema):

1 – dur
2 – mol
3 – mol
4 – dur
5 – dur
6 – mol
7 – dim

Možemo uzeti G-dur kao još jedan primjer… G-dur ljestvica glasi: G A H C D E F# G… I primijenimo li prethodno navedenu formulu dobijemo:
G-dur, A-mol, H-mol, C-dur, D-dur, E-mol, F#dim i na kraju G-dur.

Jedan od najboljih primjera za gore navedeno je pjesma “Like a Rolling Stone” Boba Dylana, gdje u kitici točno možete redom pratiti progresiju.