Klasične i online poduke iz gitare i ukulelea za početnike i napredne svih dobnih skupina. Uz uobičajene žanrove i stilove, naglasak je na fingerstyle tehnici.

Kako prebaciti pjesmu iz tonaliteta u tonalitet?

Kako prebaciti pjesmu iz tonaliteta u tonalitet?

Postoji nekoliko načina kako prebaciti pjesmu iz jednog tonaliteta u drugi: možete koristiti kapodaster, možete hvatati barre akorde, ali za najlakši način trebaju vam samo prsti na ruci i dovoljno je imati dvojku iz matematike.

Sve što trebate znati je redoslijed C D E F G A H, te koji tonalitet ima koju povisilicu… Primjera radi, recimo da pjesma u C-duru ima akorde C – Am – F – G. Krenete je svirati i zaključite da vam je ‘preduboko’ pjevati iz C tonaliteta, pa je odlučite podići za cijeli ton, a to je D.

I jednostavno brojite: C D, dakle na prste jedne ruke izbrojili ste dva, i to je sada razmak koji vas zanima. Ako C postaje D, onda Am – gledamo li gornji redoslijed postaje Hm, F postaje G, a G postaje A… Dakle, C – Am – F – G u C-duru, postat će D – Hm – G – A u D-duru.

Što ako želite pjesmu iz C-dura prebaciti u G-dur? Opet računate na prste gornji redoslijed: C D E F G, dakle pet tonova. Ako C postaje G, od Am izbrojit ćemo pet tonova – A H C D E, dakle Em, F će postati C, a G će postati D. Pa će kombinacija glasiti G – Em – C – D.

Jedino treba pripaziti na povisilice i snizilice (pričamo o kvartnom i kvintnom krugu) i sukladno njima dodati ih u tonalitet ako treba. Primjerice, mijenjate pjesmu iz C tonaliteta u E tonalitet: C – Am – F – G… C postaje E (na prste ste izbrojili tri), Am dižemo za tri i dolazimo do Cm – ali znamo da ovdje mora ići C#m jer prirodna E-dur ljestivica glasi E F# G# A H C# D# E…. F pomaknemo za tri i dobijemo A, a kad pomaknemo G za tri dobijemo H. I na kraju to izgleda kao E – C#m – A – H.