Klasične i online poduke iz gitare i ukulelea za početnike i napredne svih dobnih skupina. Uz uobičajene žanrove i stilove, naglasak je na fingerstyle tehnici.

Barre hvatovi

Barre hvatovi

Jednom kada naučite i usavršite ‘otvorene’ akorde kao što su C, A, G, E, D, Em, Am, Dm i druge popt sus2, sus4, add9 i slično, vrijeme je posvetiti se tzv. barre hvatovima. Barre hvatovi otvorit će vam neke nove mogućnosti, otkriti nove trikove, pa će i vaše sviranje podići na jedan viši nivo.

Na samom početku činit će vam se kako su barre hvatovi preteški za svladati; zahtjevno je posložiti prste i najvjerojatnije neće zvučati ‘čisto’, no uz malo vježbe zvučat će baš kako treba.

Barre hvatovi tvore se od četiri osnovna oblika: E-dur, E-mol, A-dur i A-mol. Probajte zamisliti ovako: uhvatite otvoreni E-dur i sada – bez mijenjanja rasporeda prstiju – sve pomaknite za jedno polje. Pomicanjem hvata za jedno polje dobili smo F-dur, no ostale su nam prazne žice koje pripadaju E-duru i njih treba ‘kompenzirati’. A to ćemo napraviti tako što ćemo preko cijelog vrata gitare, na prvom polju staviti kažiprst. Kažiprst ‘mijenja’ konjića, dok raspored akorda je ili E-dur, ili E-mol, ili A-dur ili A-mol, kao na slici:

1 = kažiprst, 2 = srednji prst, 3 = prstenjak, 4 = mali prst

Kada stavljate kažiprst preko svih polja, probajte ga malo ukositi, da nije potpuno ravan na njima. U početku će biti jako teško uhvatiti barre hvat kako treba, no uz vježbu će i to postati jednostavna zadaća.

I sada, kada znate barre hvatove, možete odsvirati apsolutno sve akorde: pomičete li barre hvat po vratu gitare, gledate gdje vam je kažiprst. Ako je na petom polju E žice, ondje možete odsvirati ili A-mol ili A-dur, pomaknete li za dva polja – H-dur ili H-mol. Isto vrijedi i za A žicu, samo gledate gdje je ‘root’, a ‘root’ je uvijek ondje gdje je jagodica kažiprsta.