Klasične i online poduke iz gitare i ukulelea za početnike i napredne svih dobnih skupina. Uz uobičajene žanrove i stilove, naglasak je na fingerstyle tehnici.

Sve o sus2 i sus4 akordima

Sve o sus2 i sus4 akordima

Akordi sa sus2 i sus4 nastavkom često se koriste kako bi uljepšali osnovni akord i obogatili progresiju. Odsvirani pravilno i u pravo vrijeme mogu značajno doprinijeti ljepoti pjesme.

Najčešći sus2 i sus4 akordi s kojima ćete se susresti su Dsus2 i Dsus4, pa ćemo kao primjer uzeti D-dur, mada ista formula i ista pravila vrijede za sve tonalitete.

Da bismo se bolje upoznali sa sus akordima, potrebno nam je malo teorije. ‘Sus’ znači ‘suspended’ i mijenja treći ton akorda. Uzmemo li D-dur, njegova ljestvica glasi: D E F# G A H C#. Formula za tvorbu akorda je 1-3-5, pa su tri tona koja čine D-dur – D F# A… Sus2 mijenja treći ton akorda (dakle F#) s drugim tonom ljestvice (a to je ovdje E), dok sus4 treći ton mijenja četvrtim tonom (a to je u ovom slučaju G). Tako 1-3-5 postaje 1-2-5 u sus2, a 1-4-5 u sus4… Prebacimo li u tonove: D F# A postaje D E A, odnosno D G A.

Kada iz akorda nestane ‘trojka’, dobijemo akord koji nije ni dur ni mol, jer baš ta trojka pravi razliku između ‘veselog’ (dur) i ‘tužnog’ (mol) ugođaja. A to znači da se isti sus akordi mogu koristiti i u molu i u duru. S obzirom da susovi pozivaju na razrješenje, najčešće se koriste u kombinaciji s akordom iz kojeg su nastali: Primjerice, niz D – Dsus2 – D – Dsus4 – D ili D – Dsus4 – D – Dsus 2.